يكشنبه 26 خرداد 1398  
 
Sunday, June 16, 2019  
 
الأحد, شوال 13, 1440  
 

...

ماموریت ها

اهداف سال 1397 شركت ملي فولاد ايران

 1. استقرار دبيرخانه ستاد زنجيره فولاد كشور درجهت هدايت و راهبري طرح‌ها و واحدهاي صنعت فولاد كشور
 2. پايش طرح جامع فولاد ايران
 3. راه اندازي واحدهاي احياء مستقيم طرح هاي استاني سبزوار ، بافت و قائنات
 4. اجراي فولادسازي ميانه و پيگيري ، كنترل و نظارت بر اجراي پروژه هاي فولادسازي سفيددشت چهارمحال و بختياري، شادگان، ني‌ريز و قائنات
 5. پيگيري و نظارت بر اجراي الزامات زيست محيطي در طرح‌هاي استاني فولاد
 6. پيگيري ورود و جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در طرح هاي توسعه فولاد كشور
 7. بررسي و تعيين تكليف بخشي از ادعاهاي پيمانكاران و مشاوران با توجه به ورود مشارك جديد
 8. پيگيري،  كنترل و پايش عمليات اجرايي استفاده از اعتبارات اسنادي فاينانس طرح هاي استاني
 9. پيگيري تفاهمنامه ادغام طرح هاي توسعه واحدهاي فولادي در منطقه ويژه خليج فارس
 10. تعريف 2 بسته سرمايه گذاري در جهت تكميل و توسعه زنجيره فولاد
 11. جاري سازي استراتژي شركت و بازنگري فرآيندها
 12. پياده سازي استانداردهاي ملي و بين المللي مورد نياز و سيستمهاي مديريتي نوين در راستاي افزايش توان رقابتي و توسعه صادرات
 13. اصلاح ساختار اداري شركت متناسب با ماموريت ها
 14. بهبود فرهنگ سازماني و افزايش رضايت پرسنل با شناسايي و اجراي پروژه هاي بهبود و برنامه ريزي اجراي آنها
 15. توسعه  و ترميم كمبودهاي منابع انساني و هدفمندسازي آموزشها در جهت ارتقاء بهره وري منابع انساني
 16. پيگيري مشكلات طرح‌ها و واحدهاي فولادي و انعكاس موارد لازم به حوزه هاي ذيربط

مديرعامل