جمعه 31 فروردين 1397  
 
Friday, April 20, 2018  
 
الجمعة, شعبان 04, 1439  
 

...

مزایده و مناقصه

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای شرکت ملی فولاد ایران انتخاب پیمانکار تأمین ماشین آلات سنگین مجتمع فولاد میانه
1397/01/28
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار باسازی آمفی تئاتروسالنهای جانبی،رستوران کارکنان ومهمانان وسالن کره ای شکل شرکت ملی فولاد ایران
1396/12/12
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1396/ 743 /م ف مورخ 1396/011/01
1396/11/04
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید و نصب دو دستگاه چیلر جذبی به ظرفیت نامی 200 تن و دو دستگاه برج خنک کننده مکعبی به ظرفیت هر کدام 270 متر مکعب بر ساعت
1396/10/30
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1396/558 /م ف مورخ 1396/10/18
1396/10/20
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمانکار راهبری بهره برداری واحد احیاء مستقیم مجتمع فولاد میانه
1396/10/20
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/1 (خدمات نقلیه شرکت ملی فولاد ایران)
1395/12/09
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/1 (خدمات و پشتیبانی طرح فولاد میانه)
1395/12/10
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/3 (خدمات پشتیبانی شرکت ملی فولاد ایران)
1395/12/10
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/1
1395/05/19
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 94/9
1394/12/20
آگهي مناقصه(شماره 4/90)انتخاب پيمانكار واجدالشرايط براي تامين امور خدماتي و پشتيباني طرح فولاد قائنات
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 9/93
1394/12/20
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 49/92
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 4/91
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اشماره 10/90
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 19/92
1394/12/20
3/91آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 3/91
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 30/93
1394/12/20
1234>>>