شنبه 30 دي 1396  
 
Saturday, January 20, 2018  
 
السبت, جمادى الأولى 03, 1439  
 

...

مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 1396/558 /م ف مورخ 1396/10/18
1396/10/20
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمانکار راهبری بهره برداری واحد احیاء مستقیم مجتمع فولاد میانه
1396/10/20
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/1 (خدمات نقلیه شرکت ملی فولاد ایران)
1395/12/09
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/1 (خدمات و پشتیبانی طرح فولاد میانه)
1395/12/10
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/3 (خدمات پشتیبانی شرکت ملی فولاد ایران)
1395/12/10
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/1
1395/05/19
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 94/9
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 6/90
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 11/90
1394/12/20
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 28/93
1394/12/20
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك محله اي شماره 45/91
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 21/93
1394/12/20
entrust implementation of shaft drilling and connection tunnels, preparation and extraction of mineral in Nakhlak
1394/12/20
فراخوان دوم ارزيابي کيفي
1394/12/20
آگهي فراخوان عمومي ارزيابي کيفي پيمانکاران اجراي پروژه خط انتقال برق طرح فولاد قائنات بصورت EPC
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره9/90
1394/12/20
تست تبلیغ
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي شماره 8/90
1394/12/20
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 62/92
1394/12/20
1234>>>