دوشنبه 30 ارديبهشت 1398  
 
Monday, May 20, 2019  
 
الإثنين, رمضان 15, 1440  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

khatibi
1396/8/19 جمعه معاون برنامه ریزی و توسعه  صادق جاهد خطيبي
 
سمت  معاونت برنامه ریزی و توسعه
 
 
 
 
 
 
 
 

اهم وظایف این معاونت عبارتند از: 

وظایف مرتبط با کل صنعت فولاد 
1-تحلیـل وضعیت موجود صنعت فولاد و صنایع مرتبط با توجه به محیط کلان جهانـی، منطقه ای و ملی ازطریق مطالعه یا بکارگیری مطالعات انجام گرفته درخصوص هر یک از مولفه های محیطی 
2-تدوین اهداف و استراتژیها و سیاستهای کلان صنعت فولاد و شرکت ملی فولاد ایران با توجـه و در تعـامـل با برنامه های دراز مدت توسعه کشور ، استراتژی توسعه صنعتی و برنامه های عمرانی 
3-تدوین برنامه های کلان فولاد براساس استراتژیها و سیاستهای کلان و ارائه آنها جهت تصویب در مراجع ذیربط 
4-برنامه ریزی در جهت تبدیل برنامه های مصوب کلان به برنامه های تفصیلی اجرائی شامل نحوه تأمیـن نهـاده هـای اجرای برنامه ها ، زمانبندی ، تعیین سازمانهای متولی اجرا و .... 
5-انجام مطالعات موضوعی ، اولیه و یا امکان سنجی فنی و اقتصادی طرحهای توسعه و نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی حوزه آهن و فولاد و به تصویب رساندن آنها در مراجع ذیربط 
6-نظارت ، ارزیابی ، کنترل و تحلیل روند اجرائی برنامه های مصوب در زمینه صنعت فولاد و تهیه پیشنهادهای اصلاحی برای مراجع ذیربط با توجه به جهت گیریهای نوین تکنولوژی و بازارهای جهانی ، منطقه ای و ملی صنعت فولاد و آثار آنها بر صنعت فولاد کشور 
7-تصمیم سازی در زمینه های جذب سرمایه های خارجی ، خصوصی سازی در قالب سیاستهای کلان اقتصادی کشور و استراتژی توسعه صنعتی و پیشنهاد آن به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
8-تصمیم سازی در راستای حمایت و تشویق بخش خصوصی صنعت فولاد و صنایع مرتبط به منظور دستیابی به اهداف برنامه ها و پیشنهاد آنها به مراجع ذیصلاح 
9-ایجاد ارتباط سازمان یافته بین صنعت فولاد و سایر صنایع مرتبط پائین و بالا دستی به منظورشناسائی متقابل نیازها در جهت تحقق اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه صنعتی 
10-تبـادل اطلاعات و تجربیـّات فنّی بـا سـازمانها ، انجمن ها و مجامع فعال در زمینه های تولید ، بازاریابی ، اطلاع رسانی ، پژوهش ، و ...صنعت فولاد و صنایع مرتبط و رقیب در سطوح ملی ، منطقه ای و جهانی 
11-بررسی و تحلیل عوامل محیطی ( حمل و نقل ، انرژی و ....) صنعت فولاد و انجام مذاکره برای حصول توافق با سازمانهای متولی عوامل یاد شده در جهت همسو کردن سیاستهای آنان با منافع صنعت فولاد 
12-برنامه ریزی و فراهم آوردن تمهیدات لازم در جهت سرمایه گذاری در صنایع فولاد کشورهای دیگر به منظور استفاده از مزیتهای فنی – مهندسی ، نیروی انسانی و.... کشور و نیز گسترش بازارها 
13- شناسائی فعالیتهای پژوهشی ملی درزمینه صنعت فولاد و صنایع مرتبط وبرنامه ریزی در جهت استفاده از بودجه های مربوط در سازمان توسعه و دیگر سارمانها و مدیریت اجرای آنها 

وظایف مرتبط با اداره طرحها و واحدهای تحت پوشش 
14-ابلاغ سیاستها و خط مشی های کلی شرکت ملی فولاد ایران به شرکتهای تابعه و تعامل با ایشان در زمینه برنامه ریزی 
15-تهیه و تلفیق بودجه سالیانه شرکت و شرکتهای تحت پوشش با توجه به دستورالعمل تهیه بودجه سالیانه کل کشور و ارائه آن به سازمان توسعه تا پایان مراحل تصویب آن 
16-ابلاغ برنامه های مصوب به واحدهای تحت پوشش . تحلیل اجرای برنامه ها از طریق بازخورد تجربه اجرائی و نهایتاً اصلاح برنامه ها در صورت لزوم 
17-ایجاد هماهنگی و ارائه کمکهای فنی و کارشناسی در جهت اجرای برنامه ها و وظائف محوله به واحدها از طریق به اشتراک گذاردن تجربیات واحدهای تابعه به منظور کاهش زمان و هزینه های اجرائی و ارتقاءکیفیت و بهره وری 
18-نظارت و ارزیابی اجرای برنامه های مصوب ابلاغ شده به شرکتها و طرحهای تحت پوشش و تهیه گزارشهای تحلیلی و تلفیقی در مقاطع زمانی معین و ارائه به مسئولان و مراجع ذیربط و ابلاغ اصلاحات انجام شده در برنامه ها و روشهای اجرائی به واحدهای تابعه در صورت لزوم 
19-ارتقـاء بهـره وری شـرکتهـای تـابعـه و علمی تـرکـردن روشهای اداره و اجرای طرحها 
20-مشارکت با مجریان طرحها و مدیران عامل شرکتهای تابعه در تصمیم گیریهای مهم مثل مناقصات و انتخاب مشاوران – پیمانکاران عمده 
21-عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش

 
امتیاز دهی