دوشنبه 30 ارديبهشت 1398  
 
Monday, May 20, 2019  
 
الإثنين, رمضان 15, 1440  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

mohsenifar
1394/12/19 چهارشنبه   محمد محسني فر
 
سمت  معاون منابع انساني و امور اجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
 

اهم وظایف این معاونت عبارتند از: 
1- پیشنهاد استراتژی مناسب و تعیین سیاست های متناسب برای امور مالی ‎، اقتصادی و بازرگانی در شرکتها و طرحهای تحت پوشش 
2- تعیین استانداردها، شاخص ها و نسبت های مالی برای مطالعه، نظارت و ارزیابی وضعیت مالی در شرکتها و طرحهای تحت پوشش 
3- انجام بررسیها، مطالعات، تحلیل و ارزیابی های مالی، اقتصادی و بازرگانی برای ارتقای وضعیت شرکتها و طرحهای تحت پوشش 
4- حمایت و پشتیبانی از ارایه خدمات اقتصادی، بانکی، مالی و بازرگانی به ستاد و شرکتها و طـرحهـای تحت پوشش 
5- انجام امور کارشناسی ، نظارتی و غیره دبیرخانه ای مربوط به مجامع شرکت هـای تحت پوشش 
6- ارائـه گزارش های دوره ای و موردی درباره وضعیت مـالـی ، اقتصـادی و بـازرگـانـی در شرکتهـا طرحهای تحت پوشش 
7- انجام امور مربوط به حسابداری مالی ستاد شرکت ملی فولاد ایران 
8- انجام امور مربوط به حساب اعتبارات جاری و عمرانی 
9- انجام امور بین الملل اعم از هماهنگی های لازم بـرای بـرگـزاری جلسـات ، سمینارها و مجـامـع بین المللی ، اقدامات لازم برای عضویت شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تحت پوشش در مجامع بین المللی و امثالهم 
10- عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تحت پوشش

 
امتیاز دهی