بومی سازی

گزارش بومی سازی تجهیزات طرح های فولادی استانی در سال 1401 و اهداف بومی سازی سال 1402

بومی سازی قطعات و تجهیزات از جنبه‌های مختلفی از جمله خودکفایی، توانمندسازی صنایع داخلی، کاهش هزینه‌های ارزی، قابلیت بهینه سازی و بازطراحی تجهیزات و قطعات، تسریع در فرایند خرید و سهولت دسترسی به خدمات پس از فروش، حائز اهمیت است.
keyboard_arrow_up