مناقصه ها و مزایده هاآگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی شرکت ملی فولاد ایران
آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی موضوع مناقصه : بومی سازی مهندسی، تامین، ساخت و نصب و راه اندازی کمپرسورهای سه گانه سانتریفیوژ طرح احیاء مستقیم( PERED) مجتمع فولاد میانه به روش  (EPC) شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2003001006000001 مجتمع فولاد میانه به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی…

مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) نوبت دوم
عنوان مزایده : تامین بخشی از مواد اولیه ( شمش فولادی ) خط نورد جهت تولید سبد میلگرد فولادی در شرکت فولاد آذربایجان ( سهامی عام ) ( بصورت کارمزدی ) شماره مزایده :  203-1403ح – ق مورخ 1403/03/09 شرکت فولاد آذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795) در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی…

 مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) نوبت اول
عنوان مزایده : تامین بخشی از مواد اولیه ( شمش فولادی ) خط نورد جهت تولید سبد میلگرد فولادی در شرکت فولاد آذربایجان ( سهامی عام ) ( بصورت کارمزدی ) شماره مزایده :  203-1403ح – ق مورخ 1403/03/09 شرکت فولاد آذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795) در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی…

مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ( یکپارچه ) نوبت دوم
    عنوان مزایده : تامین بخشی از مواد اولیه ( شمش فولادی ) خط نورد جهت تولید سبد میلگرد فولادی در شرکت فولاد آذربایجان (سهامی عام ) (بصورت کارمزدی) شماره مزایده :  202-1403- ح ق مورخ 1403/02/10 شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795) در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی به شرح فوق…

مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ( یکپارچه) نوبت اول
    عنوان مزایده : تامین بخشی از مواد اولیه ( شمش فولادی ) خط نورد جهت تولید سبد میلگرد فولادی در شرکت فولاد آذربایجان (سهامی عام ) ( بصورت کارمزدی ) شماره مزایده :  202-1403- ح ق مورخ 1403/02/10 شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795) در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی به…

لطلاعیه: (لغو مزایده) شماره مزایده:201-1403- ح ق مورخ 1403/01/26
 موضوع: لغو مزایده شماره مزایده:201-1403-ح ق مورخ 1403/01/26 (تامین قطعی مواد اولیه شمش فولادی استاندارد(5SP) به طول 12 متر و ابعاد 150در150(mm) مورد تایید فولادآذربایجان و تبدیل آن به سبد میلگرد آجدار ساختمانی سایز 32-10) بدینوسیله به اطلاع مزایده گران محترم می رساند با توجه به تغییرات در اسناد، مزایده به شماره فوق الاشاره…

تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) نوبت دوم
موضوع مزایده:تامین قطعی مواد اولیه شمش فولادی استاندارد(5SP) به طول 12 متر و ابعاد 150در150(mm) مورد تایید فولادآذربایجان و تبدیل آن به سبد میلگرد آجدار ساختمانی سایز 32-10) شماره مزایده:201-1403-ح ق           شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795)در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی را از طریق انتشار آگهی روزنامه و توزیع و…

تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) نوبت اول
موضوع مزایده:تامین قطعی مواد اولیه شمش فولادی استاندارد(5SP) به طول 12 متر و ابعاد 150در150(mm) مورد تایید فولادآذربایجان و تبدیل آن به سبد میلگرد آجدار ساختمانی سایز 32-10) شماره مزایده:201-1403-ح ق           شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795)در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی را از طریق انتشار آگهی روزنامه و توزیع و…

مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) نوبت دوم
موضوع مزایده:تامین قطعی مواد اولیه شمش فولادی استاندارد(5SP) به طول 12 متر و ابعاد 150در150(mm) مورد تایید فولادآذربایجان و تبدیل آن به سبد میلگرد آجدار ساختمانی سایز 32-10) شماره مزایده:200-1402-ح ق شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795)در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی را از طریق انتشار آگهی روزنامه و توزیع و دریافت…

مزایده عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) نوبت اول
موضوع مزایده:تامین قطعی مواد اولیه شمش فولادی استاندارد(5SP) به طول 12 متر و ابعاد 150در150(mm) مورد تایید فولادآذربایجان و تبدیل آن به سبد میلگرد آجدار ساختمانی سایز 32-10) شماره مزایده:200-1402-ح ق شرکت فولادآذربایجان (سهامی عام به شماره ثبت 795)در نظر دارد فراخوان مزایده عمومی را از طریق انتشار آگهی روزنامه و توزیع و دریافت…

keyboard_arrow_up