مطالعات طرح جامع فولاد کشور

مطالعات طرح جامع فولاد کشور (پایش 1400) خلاصه گزارش اسفندماه 1400

رویکرد اسناد بالادستی و قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش نقش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و فعال کردن بخش‌های غیردولتی، موجب شد تا بسترسازی برای رشد این بخش و حمایت از آنها جزء محورهای اساسی برنامه این سازمان قرار گیرد.