مطالعات طرح جامع فولاد کشور

مطالعات طرح جامع فولاد کشور پایش 1401

گزارش حاضرچکیده مطالعات انجام شده مربوط به پايش سال1401طرح جامع فولادكشورميباشد.به بیان ديگرنتايج هشتم پايش
طرح جامع فولادكشور در گزارش پیشرو ارائه شده است.

مطالعات طرح جامع فولاد کشور (پایش 1400) خلاصه گزارش اسفندماه 1400

رویکرد اسناد بالادستی و قوانین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش نقش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و فعال کردن بخش‌های غیردولتی، موجب شد تا بسترسازی برای رشد این بخش و حمایت از آنها جزء محورهای اساسی برنامه این سازمان قرار گیرد.

keyboard_arrow_up