دفاتر ستادی

آقای مهندس محمد آقا جانلو

سمتمدیر عامل شرکت ملی فولاد ایران

تلفن محل كار  84812100

 آقای مهندس محمد خادمی هدایه

سمت  معاون برنامه ریزی و توسعه
تلفن محل كار  84812473

آقای مهندس احمد احمدی

سمت: معاونت بهره برداری

تلفن محل كار  84812017

آقای هوشنگ فرجی

سمت: معاون مالي و توسعه منابع انسانی
تلفن محل كار  84812445

آقای سید مصطفی صانعی الموسوی

سمت: مدیریت حراست
تلفن محل كار  84812019

آقای علی پناهی

سمت: مدیریت حقوقی و قرارداد‌ها
تلفن محل كار  84812516

خانم سولماز ادریسی

سمت: مدیر روابط عمومی
تلفن محل كار  84812221

آقای مهندس سید محسن هاشمی

سمت : سرپرست مدیریت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی
تلفن محل كار  84812425

آقای مهندس امیر احمدپور

سمت: مدیر سیستم‌ها و فناوری اطلاعات
تلفن محل كار  84812115

آقای مهندس مهدی درخشان

سمت: مدیر طرح و توسعه
تلفن محل كار: 84812427
پست الکترونیکی:

آقای مهندس اکبر چراغیانی

سمت: مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری
تلفن محل كار: 84812048
پست الکترونیکی:

خانم دکتر فاطمه نعیمی

سمت: مدیر ایمنی، سلامت و محیط زیست
تلفن محل كار: 84812212
پست الکترونیکی:

آقای دکتر حسن پایاب

سمت: مدیر پژوهش، توانمند سازی تولید و بومی سازی
تلفن محل كار: 84812377
پست الکترونیکی:

آقای مهندس حمیدرضا مولوی

سمت: مدیر بودجه و مجامع
تلفن محل كار: 84812560
پست الکترونیکی:

آقای مهندس جلال صابری

سمت: مدیر مالی
تلفن محل كار: 84812262
پست الکترونیکی:

آقای مهندس فرهاد ابراهیم پوریان

سمت: مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن محل كار: 84812542
پست الکترونیکی:
keyboard_arrow_up