نشریه فولاد و توسعه

نشریه فولاد و توسعه شماره 43 (دو ماهنامه اختصاصی صنعت فولاد شهریور 1400)

در این نشریه خواهید خواند: سید رضا فاطمی امین با اخذ 205 رای موافق نمایندگان مجلس، وزیر صنعت،معدن و تجارت شد/هدایت نقدینگی راهبرد موثر در توسعه معدن و صنایع معدنی/ لزوم فعال شدن ظرفیت معادن در خراسان جنوبی