سه شنبه 3 مرداد 1396  
 
Tuesday, July 25, 2017  
 
الثلاثاء, ذو القعدة 02, 1438  
 

...

بيشتر

نام کامل:احمد علی گلی


سمت:مدیریت منابع انسانی و سیستمها

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:نامشخص


سمت:مدیریت خدمات و پشتیبانی

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:فاطمه نعیمی لفمجانی


سمت:مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:سید مهدی محمدی


سمت:معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:مسیب عینعلی


سمت:مدیریت مالی

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:علی اصغر ساری


سمت:مدیریت بودجه,نظارت و امورمجامع

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:کاظم عباسی


سمت:مدیریت اقتصادی

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:حسن خلج تهرانی


سمت:معاونت مالی و اقتصادی

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:رسول احمد زاده


سمت:سرپرست طرح و توسعه

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:احمد احمدی


سمت:مدیریت برنامه ریزی و پژوهش

آشنایی بیشتر با ایشان