دوشنبه 28 خرداد 1397  
 
Monday, June 18, 2018  
 
الإثنين, شوال 04, 1439  
 

...

بيشتر

نام کامل:صادق جاهد خطيبي


سمت:معاونت برنامه ریزی و توسعه

ایمیل:sjkhatibi@niscoir.com

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:جواد صلاحي


سمت:معاون منابع انساني و امور اجتماعي

ایمیل:salahi@niscoir.com

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:محمد محسني فر


سمت:معاونت مالی و اقتصادی

ایمیل:mohsenifar@gmail.com

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:احمد علی گلی


سمت:مدیریت منابع انسانی و سیستمها

ایمیل:a_goli@niscoir.com

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:فاطمه نعیمی لفمجانی


سمت:مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست

ایمیل:naeimi@niscoir.com

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:مسیب عینعلی


سمت:مدیریت مالی

ایمیل:einali@niscoir.com

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:علی اصغر ساری


سمت:مدیریت بودجه,نظارت و امورمجامع

ایمیل:sari@niscoir.com

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:کاظم عباسی


سمت:سرپرست مدیریت اقتصادی و بازرگاني

ایمیل:abasi@niscoir.com

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:محمد خادمي


سمت:سرپرست طرح و توسعه

ایمیل:mohammad_khademi@niscoir.com

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:احمد احمدی


سمت:مدیریت برنامه ریزی و پژوهش

ایمیل:a.ahmadi@niscoir.com

آشنایی بیشتر با ایشان