شنبه 27 آبان 1396  
 
Saturday, November 18, 2017  
 
السبت, صفر 29, 1439  
 

تسلیت

...

بيشتر

نام کامل:منصور يزدي زاده


سمت:مدیر عامل

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:صادق جاهد خطيبي


سمت:معاونت برنامه ریزی و توسعه

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:محمد محسني فر


سمت:معاونت مالی و اقتصادی

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:احمد علی گلی


سمت:مدیریت منابع انسانی و سیستمها

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:رحيم اميدي


سمت:مدیریت خدمات و پشتیبانی

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:فاطمه نعیمی لفمجانی


سمت:مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:مسیب عینعلی


سمت:مدیریت مالی

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:علی اصغر ساری


سمت:مدیریت بودجه,نظارت و امورمجامع

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:کاظم عباسی


سمت:مدیریت اقتصادی

آشنایی بیشتر با ایشان

نام کامل:رسول احمد زاده


سمت:سرپرست طرح و توسعه

آشنایی بیشتر با ایشان