واحد توليد آهن اسفنجي قاينات روز پنجشنبه بطور رسمي افتتاح مي شود

به گزارش روابط عمومي شركت ملي فولاد ايران محمدآقاجانلو با اعلام مطلب فوق افزود: اين واحد با ظرفيت 800 هزار تن توليد ساليانه آهن اسفنجي به بهره برداري رسمي خواهد رسيد و برظرفيت فولاد كشور افزوده خواهدشد.
مديرعامل شركت ملي فولاد ايران با تبريك به مردم استان خراسان جنوبي و بخصوص شهرستان قاينات، خاطر نشان ساخت: با راه اندازي اين واحد حدود 400 نفر بطور مستقيم مشغول بكار شده اند و براي 2هزارنفر نيز اشتغال غيرمستقيم ايجاد شده كه اين فرصت مي تواند گام هاي بزرگ توسعه اي و اشتغال پايدار در اين منطقه را تثبيت نمايد.
آقاجانلو همچنين تاكيد كرد: با راه اندازي اين واحد فرصت مناسبي براي سرمايه گذاري در صنايع پايين دستي براي سرمايه گذاران ايجاد خواهد شد تا در صنايع جانبي و مرتبط با فولاد و زنجيره آن ، سرمايه گذاري لازم را بعمل آورند.
مديرعامل شركت ملي فولاد ايران اين واحد را بعنوان اولين واحد صنعت سنگين دراین استان برشمرد و افزود: ثمره سال ها تلاش متخصصين ايراني  ببار نشسته و علاوه بر تاثير بسزايي كه در زنجيره فولاد كشور دارد كام همه هموطنان را شيرين مي كند و جا دارد از مقام عالی مسئولیت پذیر وزارت صمت ؛همکاران و متخصصین وزارت صمت ، سازمان ايميدرو، کارگران و كارشناسان مجتمع ، شركت ملي فولاد ایران ،مقامات اجرائی قضائی ، امنیتی و سیاسی استان خراسان جنوبي و شهرستان قاینات كه طي اين سال ها همكاري و ياري شان همراه ما بود قدرداني وتشكرمی نمايم.