چهارشنبه 6 مهر 1401  
 
Wednesday, September 28, 2022  
 
الأربعاء, ربيع الأول 02, 1444  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

1401/5/19 چهارشنبهبرای اولین بار در آسیا :
کارخانه مگامدول ۱/۶میلیون تنی آهن اسفنجی باتکنولوژی ایرانی پردساخته می شود
فولادوتوسعه:مدیرپژوهش،توانمندسازی تولیدوبومی سازی شرکت ملی فولادایران گفت:کارخانه تولیدآهن اسفنجی باظرفیت ۱/۶میلیون تن باتکنولوژی کاملا ایرانی پرد برای اولین باردرآسیا ساخته می شود.
<p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="color:black">به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فولادایران، حسن پایاب درنخستین همایش بهبود و ارتقاءتکنولوژی "پرد"که بصورت ویدئوکنفرانسی در محل این شرکت برگزارشد، با بیان مطلب فوق افزود: باتوجه به اینکه درنظراست با هدایت وراهبری شرکت ملی فولادایران ،دوطرح مگامدول تولیدآهن اسفنجی کردستان و ستاره سیمین هرمز،باتکنولوژی "پرد"احداث شود،لذا همایش مذکور برای بررسی عملکرد چهارساله واحدهای میانه،شادگان، نی ریز و بافت که با استفاده ازاین تکنولوژی احداث وراه اندازی شده اند باحضورنمایندگانی ازشرکت های ام ام ای وگروه مهندسی فولادتکنیک برگزارشد تانقطه نظرهای واحدهای مشغول به فعالیت اخذ ودرطراحی جدید این مگامدول مدنظر قرارگیرد.</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="color:black"></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="color:black">مدیرپژوهش،توانمندی سازی تولید وبومی سازی شرکت ملی فولادایران بااشاره به ظرفیت تولید آهن اسفنجی درواحدهای مذکورکه ۸۰۰هزارتن درسال می باشد خاطرنشان ساخت:دراین مدت شاهدبودیم که بعضا این واحدها حتی تاسقف ۹۰۰هزارتن نیزتولیدآهن اسفنجی داشته اند وهمین عامل باعث شد تابفکراحداث این مگامدول باتکیه برتوان فنی ودانش متخصصین کشورمان بیافتیم وعزم خودرابرای انجام این مهم جزم کرده ایم.</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="color:black"></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="color:black">پایاب با اشاره به اینکه احداث این دومگامدول با تکنولوژی کاملا بومی یک افتخارملی است وجایگاه ایران را دربین صاحبان ودارندگان تکنولوژی ساخت فولاد بهبودمی بخشدگفت: برگزاری این همایش ازاین جهت حائزاهمیت است که دیدگاه ها ونظرات عملیاتی واجرایی شده کارشناسان ومتخصصین شرکت های چهارگانه حتما وقطعا درساخت این مگامدول مدنظر قرارخواهد گرفت ودرطول زمان ساخت وراه اندازی این مگامدول ،آن هابعنوان مشاورینی امین،ورزیده وکاردان درکنارسازندگان مگامدول خواهندبود ودرتمامی مراحل بنوعی برانجام امورفنی آن نظارت خواهندداشت.</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="color:black"></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="color:black">پایاب اجرایی شدن مگامدول کردستان رایک تحول بزرگ صنعتی وتوسعه ای دراین استان ارزیابی کرد وافزود:اشتغال پایدار،توسعه همه جانبه ،برقراری امنیت عمومی،تغییرجغرافیای اقتصادی وایجادارزش افزوده بالا دراین استان باعث رفع فقرومحرومیت زدایی شده وازطرف دیگر صنعت فولادکشورنیز بهره لازم راخواهدبرد.</span></span></span></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="color:black"></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"B Nazanin""><span style="color:black">بنابه این گزارش،دراین همایش کارشناسان ومتخصصین شرکت کننده به ارائه گزارش های خود ازفعالیت باسیستم پرد پرداختند وبرای احداث مگامدول های مذکورراهکارهای فنی را برشمردندوآمادگی خودبرای همکاری ومشورت به سازندگان وطراحان رااعلام نمودند.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر