سه‌شنبه 8 آذر 1401  
 
Tuesday, November 29, 2022  
 
الثلاثاء, جمادى الأولى 05, 1444  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

1401/7/16 شنبهدر دومین جلسه ستادراهبری زنجیره فولادمطرح شد
 بررسی مجوزهای صادره برای رقابت پذیرشدن صنعت فولاد
 مجوزهای صادره برای رقابت پذیرشدن صنعت فولاد،دردومین جلسه ستادراهبری زنجیره فولادموردبحث وبررسی قرارگرفت.


به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فولادایران،درابتدای این جلسه گزارش کاملی درخصوص مجوزهای صادره درکشور درزنجیره فولاد(سنگ آهن،کنسانتره،گندله وآهن اسفنجی )ازسوی کارشناسان مربوطه مطرح شد وسپس محمدآقاجانلو،رئیس دبیرخانه ستادباتاکیدبرضرورت بررسی مجوزهای صادرگفت:شرایط کشورونیازبه محصولات فولادی می طلبد که درزنجیره فولاد کشور،اهداف وبرنامه های مدونی وجودداشته باشدکه برنامه های آتی صنعت فولاد درخصوص رقابت پذیری را ساماندهی وبهینه سازی نماید.
درادامه این نشست،احمداحمدی،دبیردبیرخانه طرح پیشنهادی مدیریت زنجیره فولاددرراستای رقابت پذیربودن این صنعت رامطرح نمود.
بنابه این گزارش،احمدی مهمترین سرفصل های مطرح شده دراین طرح را، لزوم پرداختن به فناوری های نوین،کاهش مصرف انرژی درمولفه های آب،برق،گاز،توجه جدی به موضوعات زیست محیطی،مدیریت بهینه منابع معدنی،کاهش قیمت تمام شده وتوازن زنجیره فولادباتوجه به اهداف سندچشم انداز،بعنوان اهداف مهم واساسی مطرح نمود.
همچنین درادامه دومین جلسه دبیرخانه ستادراهبری زنجیره فولاد،مقررگردیداعضای دبیرخانه شامل نمایندگان وزارت صمت،سازمان ایمیدرو،شرکت ملی فولادایران،مرکزپژوهش های مجلس،انجمن های تخصصی زنجیره فولاد ونمایندگان واحدهای بزرگ صنعتی،نظرات وپیشنهادات خودرا درخصوص طرح ارائه شده را،درجلسه بعدی ستادبرای بررسی وجمعبندی مطرح نمایندتابرای تصمیم گیری نهایی به ستادراهبری زنجیره فولادارسال شود.


 
امتیاز دهی