شنبه 17 خرداد 1399  
 
Saturday, June 06, 2020  
 
السبت, شوال 14, 1441  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

یادداشت و مقالات
یادداشت و مقالات
رويكردي نو در بخش طرف عرضه فولاد و صنايع معدني
دكتر عنايت الله نجيب زاده ، مشاور اقتصادي شركت ملي فولاد ايرانتوضیحات:

نظرياتي در اقتصاد وجود دارد كه طرف تقاضا ، عرضه خود را ايجاد مي كند. براساس اين نظريه تقاضا منشاء و مبداء بوده و طرف عرضه ، تلاش مي كند آنچه كه طرف تقاضا نياز دارد را برآورده سازد. باوجود موانع ساختاري طرف عرضه و بخصوص در كوتاه مدت تعديل طرف تقاضا متناسب با طرف عرضه مي شود. اينجا ممكن است سوالاتي پيش بيايد كه سطح تقاضا چقدر بايد تعديل شود؟ در واقع تفاوت اصلي سياستهاي طرف عرضه و طرف تقاضا در كشورهاي درحال توسعه چه مي باشد ؟ در ابتدا با تحليل و صنعت تراز پرداختها مي توان به اين نكته دست يافت. در اغلب اين كشورها، تاثيرات عمده اين سياستها بر حساب جاري تراز پرداختهاست.

از آنجاكه حساب جاري تراز پرداختها مبين اختلاف بين توليد داخلي و جذب داخلي مي باشد.

  • اينجا هست كه مديريت ارشد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني تاكيدفراواني بر طرف عرضه اين بخش از صنعت دارد. درواقع شكافي كه در طرف عرضه و تقاضاي اين بخش از صنعت محسوس مي باشد( اينكه طرف عرضه را اگر خطوط توليد، بخصوص خطوط توليدي مد نظر باشد) را مد نظر قرار داده و به دنبال پر كردن اين شكاف مي باشد..
  • در واقع يكي از دلايل منفي بودن رشد اقتصادي عدم توازن در تراز پرداختها بوده به اين نحو كه براي ايجاد خطوط توليد و راه اندازي كارخانجات توليدي اين بخش از صنعت مقدار قابل توجهي وجه ( خروجي ارز) را بايد پرداخت تا اين تكنولوژي وارد شد.
  • لذا زمانيكه ميزان خروجي وجوه از داخل بيش از ورودي وجوه از خارج به داخل باشد اينجا همان كسري در تراز پرداختها ايجاد كه نهايتا مي تواند به منجر به منفي شدن رشد اقتصادي شود. به همين خاطر مديريت ايميدرو معتقد به پر كردن شكاف طرف تقاضا و عرضه اقتصاد بوده و رويكردي جديد را در اين عرضه طرح نموده كه مي توان همان بحث بومي سازي داخلي و تكيه بر ساخت داخل را در برنامه هاي ايشان ملاحظه نمود.
  • در مجموع ايميدرو و بخش فولاد معتقد به
  • الف) سياست بالا بردن كارائي اقتصادي است كه اين سياست به منظور افزايش جريان توليد اقتصادي جاري نظير بهبود در كارآئي سرمايه، نيروي كار و مانند آن مي باشد. در مجموع با اين سياست تا حدودي مي توان انحرافات ناشي از انعطاف ناپذيري مربوط به نرخ ارز را كاهش داد.
  • ب ) سياستهايي كه رشد ظرفيت توليدي را تحريك مي كند اين سياست رشد بلند مدت توليد و ظرفيت كل را مي تواند افزايش دهد. ابزار اين سياست مي تواند محركهايي نظير تشكيل سرمايه ثابت ، پس انداز، سود شركتها، نورآوريهاي تكنولوژي باشد.
  • دقيقاً يكي از سياستهاي اصلي ايميدرو اين بوده كه براي افزايش ظرفيت و توان توليدي داخل شركتها بجاي اخذ اعتبار از منابع و وجوه اداره شده دولتي، از سود حاصل از عمليات شركتها، توان و ظرفيت توليدي خود را افزايش و با ايجاد و تعريف ظرفيت جديد توليد           ( از طريق احداث بخشهاي توليدي ) توازن بين طرف تقاضا و عرضه را برقرار نموده و بجاي تعديل طرف از طريق افزايش توان و توجه به طرف عرضه بستر مناسب را به رشد و شكوفايي اقتصاد و رونق توليد فراهم آورد.

                                                                                 عنايت ا... نجيب زاده

                                                                    مشاور اقتصادي شركت ملي فولاد ايران


 
امتیاز دهی