سه‌شنبه 8 آذر 1401  
 
Tuesday, November 29, 2022  
 
الثلاثاء, جمادى الأولى 05, 1444  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

یادداشت و مقالات
یادداشت و مقالات
ضرورت تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه
زهرا اسدی مجتمع فولاد میانه“این از آرزوهاى دیرینه ى بنده است. همیشه به ِ مسئولان گوناگون بخش هاى مرتبط دولت هاى گذشته سفارش می کردم که سعى کنید بین صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کنید” از فرمایشات مقام معظم رهبری 
  

تحولات صنعتی معمولا از مراکز فناوری و تحقیقاتی آغاز می گردد حضور و مشارکت مراکز تحقیقاتی در راستای توسعه کشور، حل مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به علت شرایط خاص کشور بیشتر از گذشته  مورد نیاز می باشد. ارتقاء کیفیت کالاها و تجهیزات صنعتی و کیفیت محصول تولیدی از نیازهای اساسی وکلید توسعه پایدار، افزایش بازار فروش، اشتغال زایی ودر نهایت ستون اصلی جهش تولید هر جامعه می باشد. آنچه که تجربه چندین ساله کشورهای پیشرفته نشان می دهد پایه گذاری صنایع بر پایه اصول مهندسی دقیق و علوم پایه پیشرفته همراه با پشتوانه قوی تولیدی باعث توسعه پویایی و اقتصاد جامعه و جهان می گردد و تحقق این امر ضرورت ارتباط محکم و مستمر میان مراکزعلمی و اجرایی و استفاده از طرح های تخصصی و مبتکرانه دانشگاهیان و دانش آموختگان دانشگاهها و صاحبان اندیشه را می طلبد. 
در کشورهای توسعه یافته صاحب نظران صنعتی و دانشگاهی معتقدند انعطاف و پویایی دانشگاهها برای انجام تحقیقات پایه ای و صنعتی از عوامل اساسی در تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت می باشد.حمایت های مالی، تخفیف های مالیاتی در ازای ارتباط آموزشی و تحقیقاتی، سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه و مشاوره صنایع با دانشگاهها در بسیاری از کشورها مانند استرالیا و ترکیه از جمله برنامه و سیاست هایی می باشد که در جهت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه صورت گرفته است. 
پیشرفت و دگرگونی های جهانی، جایگاه علم و دانش و دانشگاه را در جهت تجاری سازی پژوهش ها در کنار نقش قبلی دانشگاه یعنی آموزش و پژوهش پررنگ تر می کند. دانشگاهی که در کنار تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی مشارکت جدی و کاملی در بسیاری از ارکان توسعه کشور داشته باشد. توسعه دانشگاهها با این رویکرد و تبدیل دانش به فناوری در سراسر جهان، رو به رشد بوده و به عنوان یک ضرورت توجه بسیاری از سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. یکی از عوامل پیوند دهنده میان صنعت و دانشگاه و محرک اقتصاد جهانی امر تحقیق و توسعه و انتقال علم و تکنولوژی روز دنیاست (مانینگ 2003). تا کنون مدل انتقال فناوری از منظر رویکرد ها و تحلیل های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. روشهای مختلف انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت به صورت شماتیک در شکل 1 نشان داده شده است.
بر اساس نمودار فوق مدل های انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت به روش غیر تجاری منبعی موثر و مقدمه ای برای تجاری سازی محسوب می گردد، در انتقال تجاری فناوری، از راهکارهای موثر استفاده از پتانسیل پارک های علم و فناوری می باشد و در روش ایجاد شرکت جدید از طریق تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی از کانال مراکز رشد دانشگاهی می توان در راستای انتقال دانش و فناوری قدم برداشت. 
در راستای تحقق این هدف و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه می توان از راهبردهای اصلی زیر را در نظر گرفت:
1-    تصحیح، تکمیل و بهبود آیین نامه های اجرایی 
2-    ایجاد انگیزه و ایده های تشویقی جهت ارتباط موثر بین موسسات و دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها
3-    آموزش و ارتقا توانمندی ها و مهارتهای دانشجویان و دانش آموختگان  متناسب با نیاز صنعت و جامعه 
4-    مدیریت و جهت دهی به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در جهت حل مسائل جامعه و صنعت 
5-    ایجاد امکان حضور و آگاهی دانش آموختگان از نیازهای بازار کار و بهبود بهره وری 
6-    بهره گیری از ظرفیت و امکانات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی در جهت تسهیل و توسعه همکاری های مشترک 
7-    مدیریت پایش و ارزیابی  و تقویت و تشویق همکاری بین جامعه و صنعت
فناوری عامل اساسی  برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کشورها و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می آید. به طور کلی تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه و پیشرفت های فناوری در عصر جهانی شدن به مهمترین عامل تعیین کننده رشد پایدار اقتصادی کشورها تبدیل شده است. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد در عرصه ارتباط دانشگاه و صنعت عواملی مانند ایده های تجاری، بهره وری، سودآوری صنعت بیشترین میزان نفوذگذاری و نفوذ پذیری را دارد.
توضیحات:

فايل هاي مربوطه :

ضرورت تقويت ارتباط صنعت با دانشگاهDr.Asadi.pdf194.414 KB

 
امتیاز دهی