مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ فراخوان تامین رله و کلیدهای زیمنس مجتمع فولاد میانه

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین رله و کلیدهای زیمنس مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: 1402/01/29
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1402/02/12
  • مهلت ارسال پیشنهادات: 1402/02/24
  • زمان بازگشایی پاکت ها: 1402/02/30

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به ارزش 5.500.000.000 ریال با اعتبار سه ماه و یکبار قابل تمدید

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: آذربایجان شرقی، میانه، جنب ایستگاه راه آهن، مجتمع فولاد میانه، شماره تماس 04152337742

 

 

keyboard_arrow_up