برگزاری مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع فولاد کردستان

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت صنایع فولاد کردستان مطابق برنامه در تاریخ 1402/02/31 برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع فولاد کردستان، در این جلسه که با حضور نمایندگان سهامداران، هیات مدیره، مشاوران و مدیران شرکت در ساختمان شرکت ملی فولاد ایران برگزار گردید، احمدی مدیر عامل شرکت گزارش مبسوطی از روند پیشرفت و اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت گردیده و مورد تایید سهامداران قرار گرفت.

شایان ذکر است عقد قراردادهای متعدد در زمینه تامین انرژی و موارد زیرساخت پروژه ها و کسب عنوان طرح صنعتی نمونه استان کردستان و نیز بهترین مدیریت استانی در رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای (HSE) از دستاوردهای شرکت صنایع فولاد کردستان در سال گذشته می باشند.