تأمین امور مربوط به انجام خدمات حفاظت فیزیکی و مراقبتی دو سایت پروژه در حال احداث در استان کردستان، شهرستان های قروه و بیجار، همچنین دفاتر شرکت در تهران و سنندج

شرایط شرکت در مناقصه: کلیه اشخاص حقوقی دارای شرایط و مدارک

الف: رونوشت مصدق اساسنامه و تصویر روزنامه رسمی مبین آخرین تغییرات هیأت مدیره که بیش از 2 سال از تاریخ آن سپری نشده باشد.

ب: ارائه گواهي نامه معتبر یا مجوز فعالیت معتبر در امور خدمات حفاظتی(فیزیکی) و مراقبتی از فراجا (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با رتبه 2  و بالاتر.

پ: ارائه کد اقتصادی.

ت : تصویر آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده. مناقصه گزار از بررسی و تعیین صلاحیت مناقصه گرانی که صورتهای مالی مذکور را ارائه ننمایند معذور خواهد بود.

ج: سوابق کار، گواهی نامه حسن سابقه از کارهای قبلی .(کلیه مدارک فوق الذکر می­بایستی قابل استعلام باشد.)

د: ارایه کپی برابر اصل از گواهی نامه (موقت یا دائم) صلاحیت ایمنی معتبر پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ر: گواهی امضاء صاحبان  امضاء مجاز مناقصه گر در دفترخانه های اسناد رسمی.

تذکر: صرفاً پيشنهادات ارسالي از سوي اشخاص حقوقي كه موضوع اساسنامه آنها با موضوع مناقصه حاضر مرتبط باشد پذيرفته خواهد شد.

دستگاه مناقصه گزار: شرکت صنایع فولاد کردستان(سهامی خاص)

نوع فراخوان: مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی

مدت اجرای قرارداد: به مدت 36 ماه شمسی

نحوه دریافت اسناد مناقصه:  متقاضیان با ارسال نماینده و در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی به مبلغ 5.000.000 ریال به حساب شرکت صنایع فولاد کردستان به شماره حساب 0185009831 بانک تجارت بابت خرید اسناد به دفتر مرکزی شرکت به نشانی: تهران، خیابان شهید دستگردی، حد فاصل بلوار نلسون ماندلا و ولیعصر پلاک 364 طبقه دوم واحد امور حقوقی و قراردادها مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

مهلت دریافت اسناد : از روز انتشار این آگهی از روز یکشنبه مورخ 1402/05/15

مهلت تحویل اسناد مناقصه: روز سه شنبه مورخ 1402/05/31

نحوه ارسال اسناد مناقصه: متقاضیان می­بایست اسناد و مدارک خواسته شده را تا ساعت 16 آخرین روز مهلت ارسال مدارک به آدرس تهران، خیابان شهید دستگردی، حد فاصل خیابان نلسون ماندلا و و ولیعصر پلاک 364 طبقه دوم واحد امور حقوقی و قراردادها دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل و رسید دریافت نمایند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: بیست میلیارد ریال معادل (دو میلیارد تومان) است که متقاضیان می­بایست آن را به صورت تضمین بانکی معتبر و یا فیش واریز نقدی به حساب بانکی شرکت ارائه نمایند.

متقاضیان می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 88658092-021 دفتر کمیسون معاملات (داخلی 118)  آقای نوروزیان تماس حاصل فرمایند.

مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود و هزینه انتشار این آگهی به عهده برنده مناقصه است.

در شرایط برابر اولویت با مناقصه­ گران بومی می­باشد.

keyboard_arrow_up