مناقصه عمومی یک مرحله ای، نوبت چهارم فراخوان تامین نوار نقاله باند 1504 جهت مجتمع فولادمیانه

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت چهارم فراخوان تامین نوار نقاله باند 1504 جهت مجتمع فولاد میانه به شماره 2002090450000044 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان: 1402/05/31
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1402/06/07
  • مهلت ارسال پیشنهادات: 1402/06/19
  • زمان بازگشایی پاکت ها: 1402/06/22

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی به ارزش 3.852.429.000 ریال با اعتبار سه ماه و یکبار قابل تمدید

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: آذربایجان شرقی، میانه، جنب ایستگاه راه آهن، مجتمع فولاد میانه، شماره تماس04152337742

keyboard_arrow_up