مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران:

صنعت فولاد ایران به بلوغ کامل رسیده و صاحب دانش و تجربه است

مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران، صنعت فولاد ایران که رتبه دهم دنیا را داراست صنعتی به بلوغ کامل رسیده و صاحب دانش و تجربه دانست.

وی که درحاشیه سمپوزیوم فولاد 402 با کانال تلگرامی شرکت صنعت فولاد شادگان گفت‌و‌گو می‌کرد با اظهار مطلب فوق گفت: خوشبختانه سال به سال در بومی‌سازی و دستیابی به دانش بومی‌سازی اتفاقات خوبی رخ می‌دهد.

توجه شما را به متن این گفت‌و‌گوی تصویری جلب می کنیم: