تولید ۷ ماهه فولاد ایران در سطح پارسال

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار مصرف ظاهری فولاد در دوره 7 ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. مصرف ظاهری فولاد میانی در 7 ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 0.7 درصدی، مصرف ظاهری کل محصولات فولادی افزایش 2 درصدی و مصرف ظاهری آهن اسفنجی افزایش 5.4 درصدی داشته است.

بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد در ۷ ماهه نخست سال جاری، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) به ۱۸ میلیون و ۴۹۷ هزار تن رسید.

در بخش فولاد میانی، ۱۱ میلیون و ۶۹۳ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۶ میلیون و ۸۰۴ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم افزایش ۴.۵ درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب هم ۵.۲ درصد کاهش داشته است.

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت فولادی مثبت ۳.۷ درصد و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل هم فولادی مثبت ۰.۵ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت ۵ میلیون و ۵۱۱ هزار تن بوده که ۵ میلیون و ۲۷۵ هزار تن سهم ورق گرم، ۱ میلیون ۴۱۱ هزار تن هزار تن سهم ورق سرد و ۱ میلیون ۴ تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق گرم افزایش ۳.۱ درصدی، مصرف ظاهری ورق سرد کاهش  ۲.۱ درصدی و مصرف ظاهری ورق پوششدار افزاش ۱۰.۹ درصدی داشته است.

در ۷ ماهه سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با افزایش ۲۱.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۵۱ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۲.۲ درصد کاهش به ۶ میلیون و ۱۰۳ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی با افزایش ۴.۹ درصدی همراه بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد با افزایش ۵.۴ درصدی به ۲۲ میلیون و ۱۱۲ هزار تن رسیده است

keyboard_arrow_up