آگهی مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه ) – یک مرحله‌اي شماره 2002093266000009

   شرکت فولادآذربایجان در نظر دارد مناقصه “خرید رینگ و غلتک مورد نیاز خط نورد ” به شرح اسناد به شماره فراخوان  فوق الاشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان:                چهارشنبه              ساعت 11:00                    مورخ 1402/08/24
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:     چهارشنبه               ساعت 16:00                    مورخ 1402/09/01
  • مهلت ارسال پیشنهادات:            سه شنبه               ساعت:16:00                     مورخ 1402/09/14
  • زمان بازگشایی پاکت ها:          چهار شنبه               ساعت:11:00                    مورخ 1402/09/15

 

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :آذربایجان شرقی-میانه-جنب ایستگاه راه آهن-شرکت فولاد آذربایجان

شماره تماس کارشناس بازرگانی: آقای مهندس محمدی:   09214571251

شماره تماس کارشناس فنی: آقای مهندس اسمعیلی:   09144235852

شماره تماس مستقیم: 04152333289

 

keyboard_arrow_up