آگهی مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه ) – یک مرحله اي شماره 2002093266000010 نوبت دوم

شرکت فولاد آذربایجان در نظر دارد مناقصه “انجام خدمات پایش و نگهداری و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و تاسیسات جانبی آن جهت تولید میلگرد ” به شرح اسناد به شماره فراخوان  فوق الاشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان:                    یکشنبه                 ساعت 08:00                   مورخ 1402/08/28
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:        پنجشنبه                ساعت 19:00                    مورخ 1402/09/09
  • مهلت ارسال پیشنهادات:               سه شنبه                ساعت:19:00                    مورخ 1402/09/28
  • زمان بازگشایی پاکات :                چهارشنبه                 ساعت:11:30                    مورخ 1402/09/29

 

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه: آذربایجان شرقی- میانه- جنب ایستگاه راه آهن- شرکت فولاد آذربایجان

شماره تماس: 9-04152333271

شماره تماس امورخرید: 04152330924 -04152330390

امورحقوقی و قراردادها: 04152332732

keyboard_arrow_up