بومی سازی درشرکت ملی فولادایران به روایت آمار!

۴۱میلیون دلار صرفه جویی ارزی حاصل از بومی سازی قطعات و تجهیزات فولادی 

شرکت ملی فولاد ایران بعنوان ستاد راهبری زنجیره فولاد کشور بر اساس مفادطرح جامع توانسته است درسال ۱۴۰۱ و ۹ماهه ۱۴۰۲ با هدایت و شناسایی ۴۰۰ شرکت و سازنده داخلی بالغ بر ۴۵۰ قطعه و تجهیز مورد نیاز طرح های فولادی استانی را بومی سازی نموده و از این رهگذر باعث صرفه جویی ۴۱میلیون دلاری شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی فولاد ایران، عمده تجهیزات بومی سازی شده شامل کنترل ولوها، الکتروموتورهایMV، فن های اصلی واحدهای احیاءمستقیم،آنالایزرهای گازواحدهای احیاء،کمپرسور سانتریفیوژ واحدهای پرد،کمپرسور پروسس و کمپرسورهای کولینگ از مهمترین قطعات بومی سازی شده با هدایت شرکت ملی فولاد ایران می باشد.

جداول زیر عملکرد اقدامات انجام شده درطرح های فولادی استانی رانشان می دهند: