آگهی تجدید مناقصه عمومي همزمان با ارزیابی (یکپارچه ) یک مرحله اي شماره 2002093266000011 نوبت اول

شرکت فولادآذربایجان در نظر دارد مناقصه “انجام خدمات پایش و نگهداری و تعمیر تجهیزات و ماشین آلات خط تولید و تاسیسات جانبی آن جهت تولید میلگرد ” به شرح اسناد به شماره فراخوان  فوق الاشاره را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان:                چهارشنبه                   ساعت 09:00                    مورخ 1402/11/04
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان       چهارشنبه                   ساعت 19:00                     مورخ 1402/11/11
  • مهلت ارسال پیشنهادات:             دو شنبه                    ساعت:19:00                    مورخ 1402/11/23
  • زمان بازگشایی پاکات :               سه شنبه                    ساعت:11:00                     مورخ 1402/11/24

 

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :آذربایجان شرقی-میانه-جنب ایستگاه راه آهن-شرکت فولادآذربایجان

شماره تماس:9-04152333271

شماره تماس امورخرید:04152330924-04152330390

امورحقوقی و قراردادها:04152332732

 

 

keyboard_arrow_up