آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی شرکت ملی فولاد ایران

آگهی فراخوان

مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی

موضوع مناقصه : بومی سازی مهندسی، تامین، ساخت و نصب و راه اندازی

کمپرسورهای سه گانه سانتریفیوژ طرح احیاء مستقیم( PERED) مجتمع فولاد میانه

به روش  (EPC)

شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2003001006000001

مجتمع فولاد میانه به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در نظر دارد به منظور بومی سازی کمپرسورهای سه گانه سانتریفیوژ با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی از میان بهترین پیمانکاران کشور اقدام نماید.

1-دستگاه مناقصه گزار: شرکت ملی فولادایران (مجتمع فولاد میانه به نمایندگی ازسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)

2-موضوع مناقصه: بومی سازی مهندسی، تامین، ساخت و نصب و راه اندازی کمپرسورهای سه گانه سانتریفیوژ طرح احیاء مستقیم( PERED) مجتمع فولاد میانه به روش (EPC)

3-مدت انجام کار از تاریخ ابلاغ قرارداد به مدت 18 ماه شمسی می باشد.

4-محل انجام کار: مجتمع فولاد میانه

5-شرايط، مدارك و گواهي نامه هاي لازم جهت شركت در اين مناقصه:

-دارا بودن تاییدیه صلاحیت معتبر از مراجع ذیصلاح (سازمان نظام مهندسی و …) و ارائه گواهینامه معتبر ایمنی پیمانکار، صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدارک ثبت مناقصه گر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و دارا بودن سابقه مشابه تحویل موضوع مناقصه و گواهینامه صلاحیت پایه 1 پیمانکاری رسته صنعت.

-دارا بودن شخصیت حقوقی و ارائه مستندات آن (اساسنامه مرتبط با موضوع مناقصه، تصویر روزنامه آخرین آگهی تغییرات شرکت، اسامی سهامداران و هیات مدیره شرکت)

-مناقصه گر میبایست توانایی ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ………………… ریال (……………………….. ریال) به نام شرکت ملی فولاد ایران با شناسه ملی 10102681931 و با اعتبار سه ماهه و یکبار قابل تمدید را داشته باشد.

-به پیشنهاد فاقد تضمین، مشروط و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-تاریخ دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1403/03/30 لغایت ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/10 با مراجعه به سامانه “ستاد”.

-تاریخ تحویل اسناد مناقصه و پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/24 می باشد (از طریق سامانه ستاد).

– تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در اسناد مناقصه بصورت دقیق و خوانا، با امضاء صاحبان مجاز  و ممهور به مهر الکترونیکی واحد متقاضی شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

6-آدرس مناقصه گزار: شرکت ملی فولاد ایران ( بالاتر از میدان ولیعصر- روبروی سینما استقلال – پلاک 1713 ) طبقه یازدهم دفتر کمیسیون مناقصات شرکت.

7-تلفن تماس: 84812078-021

8- آدرس پورتال شرکت که یک نسخه از فراخوان در آن نیز درج میگردد :  www.niscoir.com

9-آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت:    https://setadiran.ir/setad/cms

keyboard_arrow_up