سه‌شنبه 8 آذر 1401  
 
Tuesday, November 29, 2022  
 
الثلاثاء, جمادى الأولى 05, 1444  
 

...

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

اخبار فولاد
1401/6/2 چهارشنبه
بازدید مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران از مجتمع فولاد قاینات
فولادوتوسعه:مدیرعامل شرکت ملی فولادایران به همراه دوتن ازمعاونین این شرکت پیش ازظهردیروزازمجتمع فولادقاینات بازدیدکرد.

به گزارش روابط عمومی این مجتمع،مهندس آقاجانلودراین بازدیدکه چهار ساعت به طول انجامید ازواحدهای تولیدآهن اسفنجی وفولادسازی دردست احداث بازدیدکردکه درهرقسمت توضیحات لازم ازسوی کارشناسان واحدهای مذکورارائه شد .

بنابه گزارش پس ازبازدیدمدیرعامل شرکت ملی فولادایران،نشستی باحضورمدیران مجتمع ،کارشناسان ،مشاورین وپیمانکاران برگزارشد ومسایل وروند اجرایی کارهاموردبحث وبررسی قرارگرفت وتصمیم گیری هایی نیزبرای رفع پاره ای ازمشکلات انجام شد.

مهندس آقاجانلو دراین نشست باتشکروقدردانی ازاقدامات انجام شده دراین مجتمع وپیشرفت های خوب وروبه رشدی که درواحدفولادسازی صورت گرفته اظهارداشت:خوشبختانه تولیدات آهن اسفنجی این مجتمع که کیفیت بسیارخوبی هم دارددرحال حاضردر بازاربورس عرضه می شودواین محصول دربسیاری ازواحدهای زنجیره فولادبه محصول وکالای نهایی تبدیل می شودکه افتخاربزرگی برای این مجموعه است.

وی بانقش واهمیتی که این مجتمع درتامین فولادکشوروتوسعه پایداری که درمنطقه داردخاطرنشان ساخت:امیدوارم که به زودی زود واحداحیاءمستقیم توسط مقامات ارشد کشوربه بهره برداری برسد وکام مردم شریف این خطه شیرین شود و با تلاش های صورت گرفته وپیشرفت های خوبی که درواحدفولادسازی شاهدبودیم، این واحدنیز درسال آینده به بهره برداری برسد ویک میلیون تن دیگرفولادبه ظرفیت فولادکشورافزوده شود وبااین اتفاق شاهدیک ارزش افزوده بسیاربالایی درسطح منطقه واستان خراسان جنوبی خواهیم بود که جغرافیای اقتصادی وانسانی این خطه محروم رادچارتغییرات شگرفی خواهدکردوازاین بابت خداوندمنان راشاکرهستیم.

شایان ذکراست دراین دیدارمهندس احمدزاده مدیرمجتمع ومهندس سعیدی مدیرتولیداین مجتمع گزارش هایی ازوضعیت مجتمع وتولیدات آن ارائه کردند.

دراین دیداریکروزه،مهندس محمدخادمی معاون برنامه ریزی وتوسعه،مهندس مهردادناجی سرپرست معاونت بهره برداری وآقایان موسوی وقاسمی مدیرعامل شرکت ملی فولادراهمراهی کردند.


 
امتیاز دهی