مناقصه ها و مزایده هامناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین (ساخت) لگ اختاپوسی جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین (ساخت) لگ اختاپوسی جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰25 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات…

مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم فراخوان تامین نوار نقاله باند 1504 جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین نوار نقاله باند 1504 جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰24 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق…

آگهی مزایده عمومی – فروش لجن صنعتی آهن اسفنجی مجتمع فولاد میانه
آگهی مزایده عمومی شماره 01/2890 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد کالاهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir با شماره مزایده 1002090450000007 به صورت الکترونیکی به فروش برساند. زمان انتشار…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ نوبت دوم فراخوان تامین پشم سرامیک پتویی جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین پشم سرامیک پتویی جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰19 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ فراخوان تامین هایدران ترانس جهت مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین هایدران ترانس جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰18 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ فراخوان تامین نوار نقاله باند 1504 جهت مجتمع فولادمیانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین نوار نقاله باند 1504 جهت مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰17 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ فراخوان ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان ارائه خدمات سرویس ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع فولاد میانه توسط 7 دستگاه مینی بوس به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰۷ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا…

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان ارائه خدمات حمل و نقل ریلی گندله واحد احیاء مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان ارائه خدمات حمل و نقل ریلی گندله واحد احیاء مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰8 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از…

مناقصه عمومی یک مرحله ای؛ فراخوان تامین رله و کلیدهای زیمنس مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین رله و کلیدهای زیمنس مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰۰9 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات…

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین، نصب و راه اندازی یونیت های آنالایزر لیزری گاز مجتمع فولاد میانه
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین، نصب و راه اندازی یونیت های آنالایزر لیزری گاز مجتمع فولاد میانه به شماره ۲۰۰۲۰۹۰۴۵۰۰۰۰۰10 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها…

keyboard_arrow_up