مناقصه ها و مزایده هافراخوان تامین ورق استیل جهت مجتمع فولاد میانه
بسمه تعالی مناقصه عمومی یک مرحله ای  فراخوان تامین ورق استیل جهت مجتمع فولاد میانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین ورق استیل جهت مجتمع فولاد میانه به شماره 2001090450000038 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان…

انتشار فراخوان تامین، حمل، راه اندازی، تست و آموزش ۳ دستگاه لودر مدل ۳-۱۱۰-HWL ساخت شرکت هپکو
بسمه تعالی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای  فراخوان تامین، حمل، راه اندازی، تست و آموزش ۳ دستگاه لودر مدل ۳-۱۱۰-HWL ساخت شرکت هپکو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان تامین، حمل، راه اندازی، تست و آموزش ۳ دستگاه لودر مدل…

فراخوان تامین متال اکسپنشن های مورد نیاز مجتمع فولاد میانه
بسمه تعالی مناقصه عمومی یک مرحله ای  فراخوان تامین متال اکسپنشن های مورد نیاز مجتمع فولاد میانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد فراخوان تامین متال اکسپنشن های مورد نیاز مجتمع فولاد میانه به شماره 2001090450000039 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.…

فراخوان تامین دستگاه مکنده صنعتی جهت مجتمع فولاد میانه
بسمه تعالی نوبت سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای  فراخوان تامین دستگاه مکنده صنعتی جهت مجتمع فولاد میانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت سوم فراخوان تامین دستگاه مکنده صنعتی جهت مجتمع فولاد میانه به شماره 2001090450000041 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت…

نوبت دوم فراخوان خدمات پایش وضعیت، نگهداری و تعمیراتکمپرسورهای سه گانه زیمنس، پرج گس و هوای ابزاردقیق مجتمع فولادمیانه
تاريخ: 1399/08/23 تاريخ شروع: 1399/08/23 تاريخ پايان: 1399/09/03 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نوبت دوم فراخوان خدمات پایش وضعیت، نگهداری و تعمیراتکمپرسورهای سه گانه زیمنس، پرج گس و هوای ابزاردقیق مجتمع فولادمیانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع فولاد میانه) در نظر دارد نوبت دوم فراخوان…

آگهی مزایده فروش نرمه های گندله و لجن آهن اسفنجی مجتمع فولاد قائنات
آگهی مزایده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران – مجتمع فولاد قاینات در نظر دارد، نرمه های گندله و لجن آهن اسفنجی خود را با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ((((www.setadiran.ir با شماره مزایده 1001094375000003به صورت الکترونیکی به فروش برساند. زمان انتشار در…

تامین قطعی مواد اولیه شمش فولادی استاندارد-5SP به طول 12 متر و ابعاد 150 در 150-mm مورد تایید فولادآذربایجان و تبدیل آن به سبد میلگرد آجدار ساختمانی سایز 32 – 10)
تاريخ: 1399/09/29 تاريخ شروع: 1399/09/29 تاريخ پايان: 1399/10/06 بسمه تعالی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده (یکپارچه)(نوبت اول  –  مورخ 29/09/1401)موضوع مزایده: تامین قطعی مواد اولیه شمش فولادی استاندارد( (5SP به طول 12 متر و ابعاد 150 در 150((mm مورد تایید فولادآذربایجان و تبدیل آن به سبد میلگرد آجدار…

keyboard_arrow_up